Om mahjong

Ett parto mah-jong

Mahjong är ett kinesiskt sällskapspel med gamla anor. Det spelas för det mesta med fyra deltagare. Spelet har både inslag av skicklighet, strategi och tur. Mahjong spelas oftast med 144 spelbrickor (alternativt 136), som numera är gjorda av plast. Stenarna, som brickorna kallas, är indelade i sju olika serier: vindar, drakar, vinklar, bambu, tecken, årstider och blommor. Serierna består av ett antal valörer samt fyra stenar av varje valör. Årtider och blommor har endast en valör. Bambu, tecken och cirklar har 9 valörer som numreras från 1-9. Vindar har fyra valörer (de olika väderstrecken) och drakar har tre (vit, grön och röd).

En spelomgång inleds med att samtliga brickor läggs på bordet, med valörsidan nedåt. Sedan byggs muren upp. Muren är en kvadrat vars sidor består av två lager, med 18 stenar i varje lager. Alla stenar läggs alltså i muren, om man spelar med 136 stenar blir sidan 17 stenar lång. Den spelare som är rondens vind slår två tärningar för att avgöra varifrån i muren man ska börja ta stenar. Sedan slår den spelare som har muren man ska börja med tärningarna för att ange vilken sten man ska börja med. Stenarna läggs ovanpå muren, mellan första och andra respektive femte och sjätte stenen, räknat medurs från brottet. Av dessa stenar byggs ruinen. Sedan delar den spelare som är omgångens vind ut tretton stenar till varje spelare.

Mahjong

Fyra kombinationer och ett apr bildar en mahjong. Två stenar ur samma serie, och med samma valör, utgör ett par. Kombinationerna kan vara pong, d.v.s. tre stenar ur samma serie, med samma valör, ett par men med fyra stenar, vilket kallas kong, eller tre stenar ur samma serie, där valörerna bildar en ”stege”, vilket kallas chow.

Ett parti mahjong spelas med fyra ronder för varje vind, det vill säga 16 ronder totalt. Den spelare som har fått mest poäng efter de 16 ronderna vinner. Ronden avslutas med att en spelare som inte är östans vind får mahjong. Om inte någon spelare lyckas erhålla mahjong, så spelas ronden om.